top of page

Social Compliance

 

Kamgarn cares social and environmental values, as much as quality to enhance the sustainability of every operations on production.

 

We are committed to drive responsible business practices. We improve ourselves to provide safe workplaces, respect fundamental rights, enable environmental resilience and operate with high standard of business transparency and ethics. Our team also participates in trainings within the scope of continuous improvement.

Kamgarn's mission is to make sure everything we source is produced ethically and in accordance with the laws. We work with our factories to have continuous monitoring of social compliance and to improve standards.

Our policy includes

 • Nondiscrimination

 • No forced labor

 • No child labor

 • Freedom of association

 • Fair remuneration

 • Appropriate working hours

 • No precarious employment

 • No bonded labor

 • Occupational health and safety

 • Protection of environment

 • Ethical business behavior

 • Workers involvement and young worker protection

Sosyal Uygunluk

 

Kamgarn, üretime yönelik her operasyonun sürdürülebilirliğini artırmak için kalite kadar toplumsal ve çevresel değerleri de önemser.

 

Sorumlu iş uygulamalarını yönlendirmeye kararlıyız. Güvenli işyerleri sağlamak, temel haklara saygı duymak, çevresel dayanıklılığı sağlamak ve yüksek standartlarda iş şeffaflığı ve etik ile çalışmak için kendimizi geliştiriyoruz. Ekibimiz sürekli iyileştirme kapsamında eğitimlere de katılmaktadır.

Kamgarn'ın misyonu, tedarik ettiğimiz her şeyin etik ve yasalara uygun olarak üretilmesini sağlamaktır. Sosyal uygunluğu sürekli olarak izlemek ve standartları iyileştirmek için fabrikalarımızla birlikte çalışıyoruz.

Politikamız şunları içerir:

 • Ayrımcılık yapmama

 • Zorla çalıştırma yok

 • Çocuk işçiliği yok

 • Örgütlenme özgürlüğü

 • Adil ücret

 • Uygun çalışma saatleri

 • Güvencesiz istihdam yok

 • Borçlu işçilik yok

 • İş sağlığı ve güvenliği

 • Çevrenin korunması

 • Etik iş davranışı

 • İşçi katılımı ve genç işçi koruması

bottom of page