top of page

NON-RETALIATION POLICY
1. Purpose and Scope of the Policy
This Anti-Retaliation Policy (“Policy”) aims to prevent the reporting persons from being victimized after reporting any matter that is considered to be contrary to all other company policies within KAMGARN YUN & AKRILIK, especially the KAMGARN YUN & AKRILIK Code of Business Ethics. It aims to ensure the continuity of communication between the line and to establish the trust of the employees on the whistleblower line. This Policy, KAMGARN YUN & AKRILIK A.Ş. and all its subsidiaries.
2. KAMGARN YUN & AKRILIK IND. VE TIC. LTD. STI. Prevention of Inherent Retaliation
In accordance with this Policy;
• Any retaliation (discrimination, suspension, loss of rights, dismissal, prevention of promotion, threat or including but not limited to harassment).
• No action can be taken against the whistleblower, even if it is not proven that any illegal behavior or violation of a rule occurred as a result of the employee(s) reporting a reasonable or justified concern. The Prevention of Retaliation Policy is the assurance that employees will not face any retaliation, pressure or sanctions if they report suspected cases.
• Within the framework of the confidentiality principle in the KAMGARN YUN & AKRILIK Code of Business Ethics, it is a measure taken to protect the whistleblower against the possibility of retaliation, by evaluating and keeping both the content of the notification and the information about the person making the report with the highest confidentiality. Even if the whistleblower makes a report without hiding his identity; The identity of the whistleblower will be kept confidential unless duly requested by the judicial and administrative authorities.

3. Notice
If the whistleblower believes that he or she has been retaliated by someone within the Company for making a report, he or she should report this immediately. The notification regarding retaliation can be made to the KAMGARN YUN & AKRILIK Enetik Hotline in a confidential manner as well as to the Corporate Compliance Manager.
4. Precautions and Actions That Can Be Taken
In case of any retaliation case, the Company takes the most appropriate measures for the protection of the employee's rights without delay, through the Human and Culture Department. An investigation and/or investigation is initiated by the Company through the Internal Audit Department about the possibility of retaliation. If retaliation is detected, necessary corrective measures are taken to eliminate the grievance of the whistleblower. Necessary sanctions are applied to those who retaliate.

In case it is objectively determined that the notifications are made in bad faith, a disciplinary investigation is initiated for the employee(s) who made the notification due to abuse of right and violation of honesty principles.
This Policy is an integral part of the KAMGARN YUN & AKRILIK Code of Business Ethics.
This Policy has been approved and put into effect by the Board of Directors. This policy is published in two languages, Turkish and English, on the Company's investor relations website.

MİSİLLEMENİN ÖNLENMESİ POLİTİKASI
1.    Politikanın Amacı ve Kapsamı
Bu Misillemenin Önlenmesi Politikası (“Politika”), başta KAMGARN YUN & AKRILIK  İş Etiği Kuralları olmak üzere KAMGARN YUN & AKRILIK  bünyesindeki diğer tüm şirket politikalarına aykırılık oluşturduğu düşünülen herhangi bir hususun ihbar edilmesi sonrasında, ihbarda bulunan kişilerin bir mağduriyete uğramalarını önlemeyi, çalışanlar ile ihbar hattı arasında iletişimin sürekliliğini sağlamayı ve çalışanların ihbar hattına güvenini tesis etmeyi amaçlamaktadır. Bu Politika, KAMGARN YUN & AKRILIK   A.Ş. ve tüm iştiraklerini kapsar.
2.    KAMGARN YUN & AKRILIK SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.  Bünyesinde Misillemenin Önlenmesi
Bu Politika uyarınca;
•    Dürüst ve iyi niyetli bir şekilde bir ihlali ve/veya bir ihlal şüphesini bildiren ve/ veya KAMGARN YUN & AKRILIK  İş Etiği Kuralları ile ilgili bilgi isteyen çalışanlara herhangi bir misilleme (ayrımcılık, uzaklaştırma, hak kaybı, kıdem indirme, terfi engelleme, tehdit ya da taciz dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) yapılamaz.
•    Çalışan(lar)ın makul ya da haklı endişelerini bildirmesi sonucunda herhangi bir yasa dışı davranış olduğu ya da bir kuralın ihlal edildiği kanıtlanamasa dahi, ihbarda bulunana karşı hiçbir işlem yapılamaz. Çalışanların şüphelendikleri vakaları ihbar etmeleri halinde herhangi bir misilleme, baskı veya yaptırım görmeyeceklerinin güvencesi Misillemeyi Önleme Politikası’dır.
•    KAMGARN YUN & AKRILIK  İş Etiği Kuralları’nda yer alan gizlilik prensibi çerçevesinde ihlal bildirimlerine ilişkin olarak gerek bildirimin içeriğinin gerekse bildirimde bulunan kişiye ilişkin bilgilerin en yüksek gizlilikle değerlendirilip muhafaza edilmesi, ihbarcının misilleme olasılığına karşı korunması amaçlı alınmış bir önlemdir. İhbarcı kimliğini gizlemeden ihbarda bulunsa bile; ihbarcının kimliği, adli ve idari makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmediği sürece saklı tutulacaktır.

3.    Bildirim
İhbarda bulunan kişi, bir ihbarda bulunması sebebiyle Şirket bünyesindeki birisi tarafından misillemeye uğradığını düşünüyorsa bu durumu derhal bildirmelidir. Misillemeye ilişkin bildirim, KAMGARN YUN & AKRILIK  Enetik İhbar Hattı’na gizliliği temin edilmiş şekilde yapılabileceği gibi Kurumsal Uyum Yöneticisine de yapılabilir.
4.    Alınabilecek Önlemler ve Aksiyonlar
Herhangi bir misilleme vakasının ortaya çıkması halinde, Şirket, çalışanın haklarının korunması için hal ve şartlara göre en uygun tedbirleri, İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı aracılığıyla gecikmeksizin alır. Şirket tarafından İç Denetim Bölüm Başkanlığı aracılığıyla misilleme olasılığı hakkında inceleme ve/veya soruşturma başlatılır. Misilleme olduğu tespit edildiği takdirde, ihbarcının mağduriyetinin giderilmesi için gerekli düzeltici önlemler alınır. Misilleme yapan kişiler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanır.

Bildirimlerin kötü niyetli şekilde yapıldığının objektif olarak tespiti halinde de bildirimi yapan çalışan(lar) açısından hakkın kötüye kullanılması ve dürüstlük ilkelerine aykırılık nedeniyle disiplin soruşturması başlatılır.
Bu Politika, KAMGARN YUN & AKRILIK  İş Etiği Kuralları’nın bütünleyici bir parçasıdır.
Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu politika Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanır.
 

bottom of page